Cennik

Tłumaczenie pisemne

tłumaczenia pisemne zwykłe z jęz. hiszpańskiego na jęz. polski 45,00 PLN za stronę
tłumaczenia pisemne zwykłe z jęz. polskiego na jęz. hiszpański 60,00 PLN za stronę
tłumaczenia pisemne specjalistyczne z jęz. hiszpańskiego na jęz. polski 50,00 PLN za stronę
tłumaczenia pisemne specjalistyczne z jęz. polskiego na jęz. hiszpański 60,00 PLN za stronę
korekty i weryfikacje tłumaczeń realizowanych przez innych tłumaczy w języku hiszpańskim 25,00 PLN za stronę

1 strona zawiera 1800 znaków ze spacjami.
Podane kwoty są cenami brutto.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

z jęz. hiszpańskiego na jęz. polski 50,00 PLN za stronę ze spacjami
z jęz. polskiego na jęz. hiszpański 60,00 PLN za stronę ze spacjami

1 strona zawiera 1125 znaków ze spacjami.
Podane kwoty są cenami brutto.

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Blok – 4 godziny.
Kwota – 500,00 PLN brutto
Każda następna rozpoczęta godzina wynosi 150,00 PLN.

Koszty dodatkowe

Koszty podróży i zakwaterowania tłumaczy nie zostały wliczone w w/w opłatę i ponosi je klient.

Termin wykonania uzgadniam każdorazowo z klientem, uwzględniając specyfikę tłumaczenia, nakład pracy i potrzeby klienta.